『UU快三网投娱乐平台—欢迎来到51吉他谱_每周最佳名星榜 』-吉他名人榜

    上榜荣誉记录
会员名 最佳作曲 最佳演唱 最佳古典演奏 最佳扒谱
shengqisixia 樂旅小歆
合计分数:237
28 19
shengqisixia wz135
合计分数:221
219
shengqisixia 远方2011
合计分数:141
18 10
shengqisixia 无色无香水
合计分数:116
32 6
shengqisixia 白毛
合计分数:111
86 25
shengqisixia [_ㄝ界末ㄖ_]
合计分数:100
2
shengqisixia GuitarManH
合计分数:76
1 2 71
shengqisixia 暗杠
合计分数:72
72
shengqisixia engeltt
合计分数:70
8
shengqisixia 辵辵
合计分数:56
4 1
shengqisixia 酷音小伟xw
合计分数:41
41
shengqisixia guhan0829
合计分数:40
3 14
shengqisixia 喜儿2010
合计分数:34
2 4
shengqisixia beyond吉他
合计分数:33
31 2
shengqisixia me_binbin
合计分数:32
5
shengqisixia 田叫兽
合计分数:32
7 9 3 1
shengqisixia 爱乐虫
合计分数:31
2
shengqisixia ☆醉卧云端☆
合计分数:30
4
shengqisixia gyp136
合计分数:30
14 16
shengqisixia ataoband
合计分数:29
20 9
shengqisixia 卢家兴
合计分数:29
29
shengqisixia y歪歪y
合计分数:28
5 4 1
shengqisixia 宏乐
合计分数:28
19 9
shengqisixia 老歌吉他
合计分数:28
12 16
shengqisixia aiyi221314
合计分数:27
1 1
shengqisixia cuilin
合计分数:25
7 1
shengqisixia tanxicccc
合计分数:25
3
shengqisixia 黄艺明的世界
合计分数:24
17
shengqisixia 木吉他的世界
合计分数:24
20 3 1
shengqisixia 我是谁qq2008
合计分数:23
6 13
shengqisixia 追赶太阳
合计分数:23
23
shengqisixia 18545118154
合计分数:22
22
shengqisixia huwei09140914
合计分数:22
22
shengqisixia 何平
合计分数:22
22
shengqisixia 茂寻欢
合计分数:21
15 6
shengqisixia 音艺艺术
合计分数:21
21
shengqisixia 非洲鼓付雅祯
合计分数:20
1 1
shengqisixia 英溪琴音
合计分数:20
20
shengqisixia mt200
合计分数:19
11 8
shengqisixia に恋ひ恋
合计分数:19
19
shengqisixia arther666
合计分数:18
1
shengqisixia dengxueqi
合计分数:18
8 10
shengqisixia llfc_1016
合计分数:18
2
shengqisixia ylx8273387
合计分数:18
2 3
shengqisixia 邓邓
合计分数:18
1
shengqisixia 六弦坊
合计分数:18
5
shengqisixia ymg8185
合计分数:17
17
shengqisixia 寂寞的和弦
合计分数:17
13 4
shengqisixia 。激流小子。
合计分数:16
2 14
shengqisixia 吉他阿波
合计分数:16
1 15